Studia dla terapeutów

INTEGRACJA SENSORYCZNA – METODYKA DIAGNOZY I TERAPII –
PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE dla terapeutów integracji sensorycznej
Pierwsza edycja w WARSZAWIE
Wymagania dla kandydatów:
  1. Posiadanie przygotowania pedagogicznego (zgodnie z rozporządzeniem MEN  z sierpnia 2017 r.) lub kwalifikacji nauczycielskich (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z 17 stycznia 2012 r.)
  2. Wykształcenie wyższe – magisterskie
  3. Kurs IIº Integracji Sensorycznej (ukończony w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej)
I semestry – 270 godz.
OPŁATY:
2.000,- za semestr lub 410,- miesięcznie
Pierwszeństwo w przyjęciu na studia mają członkowie PSTIS
Wśród wykładowców: Instruktorzy PSTIS (między innymi dr M. Wiśniewska); znani i doświadczeni specjaliści (między innymi Izabela Geleta)
Zaświadczenie o ukończeniu studiów wydaje:

ATENEUM Szkoła Wyższa w Gdańsku

Patronat merytoryczny: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI

KURS I i II stopnia realizowany w ramach
PODYPLOMOWYCH STUDIÓW KWALIFIKACYJNYCH
INTEGRACJA SENSORYCZNA

Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie szkoleniami I i II stopnia i długą listę oczekujących (obecnie zgłoszenia przyjmowane są na 2020 r.) informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na najbliższą edycję kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z zakresu Integracji Sensorycznej w Ateneum – Wyższej Szkole w Gdańsku.

Studia te objęte są patronatem PSTIS.

W trakcie zajęć słuchacze uczestniczą w kursie I i II stopnia.
Ukończenie kursu II stopnia kończy się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu terapeuty SI, co daje uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii SI.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych daje uprawnienia do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, medycznych, czy terapeutycznych.

Szczegółowe informacje i zapisy na studia na stronie Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku